Johan Sannemo
Johan SannemoOrdförande
Johan studerar datateknik vid KTH, och har tävlat i vetenskapssport sedan högstadiet. Under gymnasiet gick han spetsutbildning i matematik på Danderyds Gymnasium, och deltog under denna tid i OS i matematik, programmering och lingvistik, och har medaljer från de två första. Han är numera arrangör av Programmeringsolympiaden, Databävern och Säkerhets-SM.
Martin Hesselborn
Martin HesselbornVice Ordförande
Martin läser kandidatprogrammet i matematik vid Stockholms Universitet. Han började tävla i vetenskap under slutet av högstadiet och fortsatte sedan med detta under gymnasietiden. Han kom tvåa i Skolornas Matematiktävling och deltog i matematikolympiaden 2015. Nu är Martin ledare på UVS:s matematikläger och undervisar i problemlösning på SU.
Lars Åström
Lars ÅströmKassör
Lars studerar teknisk matematik vid Lunds Tekniska Högskola och har tävlat i vetenskapssport sedan åttonde klass. Hans främsta meriter är en vinst i matematik-SM för högstadieelever (HMT) samt en vinst i Nordiska Mästerskapen i matematik. Lars deltog under sin gymnasietid i två matematikolympiader och hans främsta resultat blev honourable mention år 2014.
Måns Magnusson
Måns MagnussonSekreterare
Måns läser teknisk fysik vid LTH. Han har ett stort intresse för programmering, matematik och fysik samt deltog i finalerna i motsvarande SM-tävlingar under gymnasiet. För tillfället är Måns engagerad i en organisation, Code@LTH, vilken anordnar programmeringsevent på LTH. Måns förhoppning är att Ung Vetenskapssport skall förlänga den härliga känslan av att tävla under gymnasiet!
Anton Grensjö
Anton GrensjöWebbansvarig
Anton studerar datalogi vid KTH, och har tävlat i vetenskapssport sedan åttonde klass. Han gick gymnasiet på spetsutbildningen i matematik vid Luleå Gymnasieskola, och tävlande under denna tid bland annat i matematik, programmering och fysik. Efter gymnasiet har han fortsatt tävla i programmering samt vunnit Teknik-SM. Han är numera arrangör av Programmeringsolympiaden och Säkerhets-SM.
Lisa Lokteva
Lisa Lokteva
Lisa läser kandidatprogrammet i matematik vid Uppsala Universitet. I sjuan började hon tävla i Högstadiets Matematiktävling, som hon vann två gånger. Därefter läste hon vidare på Hvitfeldtska gymnasiet i Göteborg och åkte under den tiden på internationella olympiader i matematik, astronomi och lingvistik. I hjärteämnet matematik tog hon även hem en medalj. Numera fokuserar Lisa på att bli en bra matematiker, men tar sig gärna tid att undervisa och inspirera unga att ägna sig åt matematik på fritiden.
Tianfang Zhang
Tianfang ZhangKommunikatör
Tian studerar teknisk fysik vid KTH och har tävlat i vetenskapssport sedan sjunde klass, främst inom matematik. Under sin gymnasietid deltog han i Internationella Matematikolympiaden tre gånger. Sista året fick han även en medalj. Han är ledare på UVS:s matematikläger och har inom UVS ansvaret för kommunikation med medlemmar och andra.
Karl Lundstig
Karl Lundstig
Karl kommer ursprungligen från Piteå men pluggar idag datateknik på KTH i Stockholm. Programmering har alltid varit ett stort intresse, under gymnasiet tävlade han i svenska programmeringsolympiaden och han har varit med i flera internationella tävlingar. Karl är nu arrangör av programmeringsolympiaden och ledare på programmeringsläger. Han är också ansvarig för månadens problem, där han hoppas kunna bidra med några roliga och kluriga uppgifter.
Fredrik Hernqvist
Fredrik Hernqvist
Fredrik läser datateknik på KTH. Han började med vetenskapssport genom att delta i Programmeringsolympiaden i gymnasiet. Därigenom kom han i kontakt med andra vetenskapstävlingar, och deltog sedan även i mostvarande nationella tävlingar i matematik och fysik. Hans främsta prestation blev att ta medalj i den internationella Programmeringsolympiaden. Numera är Fredrik främst engagerad i att anordna olika programmeringsrelaterade evenemang.