Ung Vetenskapssport

Bli medlem


Bli medlem genom att fylla i följande formulär.

Föreningens viktigaste beståndsdel är dess medlemmar. Det är medlemmarna som är delaktiga i föreningens verksamhet, och det är för medlemmarna som föreningen finns. Fler medlemmar för föreningen är bara bra: vi får mer bidrag och fler personer får en möjlighet att ta del av vår verksamhet!

Att bli medlem är helt gratis. Som medlem får du ta del av vår verksamhet, och vi kommer även skicka utskick till dig om våra aktiviteter.

Vi får bidrag för personer som är upp till 25 år gamla. Självfallet är du välkommen som medlem även om du är äldre än 25 år!


Copyright © Ung Vetenskapssport