Ung Vetenskapssport

Resurser

Här nedan kommer resurser såsom tävlingar, läger och sommarforskarskolor samt organisationer för att främja barn och ungas naturvetenskapliga intresse!

För grundskoleelever

Vetenskapstävlingar

Vetenskapstävlingar är ett jättebra sätt att stöta på utmanande uppgifter och, om man tar sig till final, träffa andra ungdomar som delar ens intresse för vetenskap. Det är inte alla som gillar tävlingsmomentet men uppgifterna brukar vara roliga och vi rekommenderar alla som är intresserade att testa! Gamla prov och uppgifter går att hitta under respektive länk till varje tävling nedan.

European Olympiad in Experimental Science (EOES) eoes.se

EOES är en naturvetenskaplig tävling för dig som går sista året i grundskolan eller första året i gymnasiet. EOES i Sverige fungerar som en uttagning till den europeiska olympiaden som anordnas i något europeiskt land varje år i april eller maj. Uttagningsprovet äger rum under hösten, vanligtvis vecka 45. De 27 bästa eleverna går till Sverigefinal där 6 personer väljs ut för att representera Sverige i den europeiska finalen av EOES.

NMC:s Kängurutävling ncm.gu.se/kanguru

Kängurutävlingen – Matematikens hopp är en matematiktävling för alla elever mellan förskoleklass till sista året på gymnasiet. Beroende på vilken mattekurs man läser deltar man i olika uttagningsprov med varierande svårighetsgrad. Tävlingen äger rum varje år i mars där eleverna under 60 minuter ska lösa 24 problem av varierande svårighetsgrad.

Högstadiets Matematiktävling (HMT) matematiktavling.org

Högstadiets Matematiktävling är SM i matematisk problemlösning för grundskoleelever. Tävlingen syftar till att stimulera intresset för matematik och matematikstudier. Tävlingen prövar elevernas problemlösningsförmåga, kreativitet och fantasi. Kvalet äger rum i november och därifrån tas de cirka 50 bästa ut till finalen som hålls i slutet av januari i Stockholm.

Pythagoras Quest pythagorasquest.se

Pythagoras Quest är Sveriges största lagtävling inom matematisk problemlösning som riktar sig mot högstadieelever. Tävlingen är ett initiativ från Handelskammaren och Malmö Borgarskola. Kvaltävlingen är individuell och äger rum på hösten på respektive skola. En del trepersonslag från de olika skolorna går vidare till distriktsfinalerna runt om i landet som äger rum i januari/februari. Därifrån går ett fåtal lag vidare till riksfinalen som äger rum i maj.

SigmaÅtta sigma8.se

SigmaÅtta är en lagtävling inom matematik för åttondeklassare där hela klasser tävlar tillsammans för att lösa ett antal uppgifter under 90 minuter. Tävlingen består av kvalificeringsomgångar i november och januari. Uppgifterna skall lösas på 90 minuter någon gång under de tre veckor som är avsedda för tävlingen.

Teknikåttan teknikattan.se

Teknikåttan är en rikstäckande frågetävling i naturvetenskap, matematik och teknik för elever i årskurs åtta. Frågetävlingen börjar med en kvaltävling i slutet av januari där alla elever tävlar online var för sig. De bästa klasserna går vidare i regionala tävlingar på närmaste lärosäte och tävlingen avslutas i maj med en riksfinal där klasser från hela landet möts. Till både regional- och rikstävlingar bjuds hela klassen in och bjuds på eventuellt boende och resa.

Bävertävlingen bebras.se

Databävern är en tävling i datalogiskt tänkande för barn och unga i åk 2-9 samt gymnasiet. Tävlingens mål är att på ett lekfullt sätt låta barn och unga bekanta sig med programmering, logiskt tänkande och problemlösning. Tävlingen hålls över internet och har totalt fem olika tävlingsklasser med olika svårighetsnivåer. Tävlingen genomförs vanligtvis mellan vecka 46 och vecka 49.

Pangea Matematiktävling pangea-tavling.se

Pangea Matematiktävling är en matematiktävling som riktar sig till grundskoleelever i årskurs 4-9. Tävlingen består av 12 flervalsfrågor och skrivtiden är 60 minuter. Tävlingen består av en kvalificeringstävling som brukar äga rum i slutet av november/början av december på respektive skola. Finalen brukar ske under vecka 11 och äger också rum på respektive skola.

Iranian Geometry Olympiad igo-official.com

Iranska geometriolympiaden är en mattetävling för personer i årskurs 6 i grundskolan till årskurs 3 på gymnasiet. Det finns 3 olika svårighetsgrader beroende på årskurs man går i. Ung Vetenskapssport brukar arrangera tävlingen i Sverige. Skrivtiden är 4,5 timmar för dem som skriver intermediate eller advanced och 4 timmar för dem som skriver elementary.

Läger och sommarforskarskolor

Mattekollo mattekollo.se

Mattekollo är ett sommarläger för barn och ungdomar som är duktiga på och intresserade av matematik. På Mattekollo får deltagarna möjlighet att utveckla sina kunskaper och problemlösningsförmåga inom både matematik och programmering. Genom att blanda teori och praktik utvecklar man nya sätt att tänka. Våra läger riktar sig till de som innan sommaren har gått i årskurs 6-9 och gymnasiets årskurser 1 och 2. Det kostar att delta men finns möjlighet att söka finansiellt stöd.

AstraZenecas sommarforskarskola ungaforskare.se/sommarforskarskola

AstraZenecas sommarforskarskola är en sommarforskarskola för dig som gått ut årskurs 7, 8 eller 9. Programmet äger rum under 1 vecka och består av laborationer, lektioner och studiebesök och andra roliga aktiviteter. Sommarforskarskolan har två upplagor: en i juni på KTH i Stockholm och en i Göteborg i juli. Det är helt gratis att delta.

Borealis Science Week ungaforskare/borealis

Borealis Science Week är en sommarforskarskola som äger rum under en vecka under sommaren, vanligtvis i början av augusti på Chalmers i Göteborg. Sommarforskarskolan riktar sig till elever som gått ut årskurs 8 och 9 på grundskolan. Programmet består av lektioner och laborationer och utgångspunkten är elevernas egna nyfikenhet och upptäckarglädje. Det är helt gratis att delta.


För gymnasieelever

Vetenskapstävlingar

Vetenskapstävlingar är ett jättebra sätt att stöta på utmanande uppgifter och, om man tar sig till final, träffa andra ungdomar som delar ens intresse för vetenskap. Det är inte alla som gillar tävlingsmomentet men uppgifterna brukar vara roliga och vi rekommenderar alla som är intresserade att testa! Gamla prov och uppgifter går att hitta under respektive länk till varje tävling nedan.

Skolornas Matematiktävling (SMT) mattetavling.se

Skolornas Matematiktävling, Gymnasie-SM i matematik, är en tävling i matematisk problemlösning. Den har arrangerats av Svenska matematikersamfundet sedan 1961 och fungerar dessutom som uttagning till den internationella matematikolympiaden. Målgruppen är gymnasieelever som går på ett svenskt gymnasium men även högstadieelever kan delta. Uttagningsprovet sker på skolorna under hösten, en tisdag i slutet av september/början på oktober.

Utställningen Unga Forskare ungaforskare.se/utstallningen

Utställningen Unga Forskare, Gymnasie-SM i forskning, är Sveriges största projekttävling inom naturvetenskap, teknik och matematik. Tävlingen riktar sig till gymnasieelever som gjort ett projekt inom naturvetenskap, teknik eller matematik. Många tävlar med sina gymnasiearbeten men även gymnasieelever med hobbyprojekt är välkomna att vara med. Mellan 6 januari - 6 februari 2023 går det att anmäla sitt projekt. Därifrån tas en del elever ut till semifinalerna runt om i landet som äger rum i februari och mars. Ett fåtal går därifrån vidare till finalen som äger rum i slutet av mars/början av april.

Programmeringsolympiaden progolymp.se

Programmeringsolympiaden, Gymnasie-SM i programmering, är en tävling i algoritmisk problemlösning där man med hjälp av en dator ska lösa algoritmiskt kluriga problem. Tävlingen arrangeras av den ideella föreningen kodsport och fungerar som uttagning till internationella programmeringsolympiaden IOI (International Olympiad in Informatics). Målgruppen är främst gymnasieelever men även högstadieelever brukar delta. Det finns två olika sätt att kvala till den svenska finalen av programmeringsolympiaden. Dels genom skolkvalet (ett kval som sker på respektive skola) och dels genom onlinekvalet, som äger rum via plattformen kattis (för mer info om kattis, se nedan). Kvalen brukar äga rum i början av november.

Wallenbergs Fysikpris fysikersamfundet.se/wallenbergs-fysikpris

Wallenbergs Fysikpris, Gymnasie-SM i fysik, är en fysiktävling för gymnasieelever. Tävlingen riktar sig främst till gymnasieelever som går årskurs 2 och 3 på gymnasiet men även yngre elever är välkomna att delta. Tävlingen arrangeras årligen av Svenska Fysikersamfundet med ekonomiskt stöd från stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs minnesfond. Wallenbergs fysikpris fungerar dessutom som uttagning till den internationella fysikolympiaden, IPhO. Kvalet sker på respektive skola i slutet av januari varje år.

Kemiolympiaden kemisamfundet.se/kemi-i-skolan/kemiolympiaden

Kemiolympiaden, Gymnasie-SM i kemi, är en kemitävling för gymnasieelever. Tävlingen riktar sig till gymnasieelever och arrangeras årligen av Svenska Kemisamfundet. Kemiolympiaden fungerar som uttagning till den internationella kemiolympiaden IChO. Som träning och förberedelse inför kemiolympiaden kan man delta i provomgång 1, som brukar arrangeras på hösten vecka 45 varje år. För att gå till final i kemiolympiaden krävs det att man deltar i provomgång 2, som brukar äga rum vecka 6 varje år.

Biologiolympiaden biologilararna.se/internationella-biologiolympiaden-ibo

Biologiolympiaden, Gymnasie-SM i biologi, är en biologitävling för gymnasieelever. Tävlingen riktar sig till gymnasieelever och arrangeras av Biologilärarnas förening. Tävlingen fungerar som uttagning till den internationella biologiolympiaden, IBO. Uttagningen till biologiolympiaden består av två delprov. Prov 1 genomförs under februari. Om en elev får minst 50% rätta svar får hen skriva prov 2. Prov 2 genomförs under april. De 4 elever med bäst resultat från prov 1 och 2 sammanlagt utses till att representera Sverige i den internationella biologiolympiaden.

Lingvistikolympiaden lingolympiad.org

Lingvistikolympiaden, Gymnasie-SM i lingvistik, är en tävling i lingvistisk problemlösning. Tävlingen riktar sig främst till gymnasieelever och arrangeras i samarbete med institutionen för Lingvistik på Stockholms universitet med stöd av skolverket. Lingvistikolympiaden fungerar som uttagning för den internationella lingvistikolympiaden IOL. Uttagningsprovet brukar äga rum antingen i december eller i januari.

Astronomiolympiaden astronomiskungdom.se/astronomiolympiaden

Svenska Olympiaden i Astronomi och Astrofysik är en tävling i astronomi och astrofysik för gymnasieelever. Tävlingen fungerar som uttagningstävling till två internationella tävlingar: Internationella Astronomiolympiaden (IAO) och Internationella Olympiaden i Astronomi och Astrofysik (IOAA). Uttagningsprovet brukar äga rum på våren, i april/maj och riktar sig främst till elever i årskurs 1 och 2 på gymnasiet. Yngre elever med gymnasiekunskaper i matematik och fysik är också välkomna att delta.

International Young Physicists Tournament (IYPT) iypt.se

IYPT är en av världens största tävlingar inom fysik. Tävlingen är fokuserad kring experimentell fysik där det varje år publiceras 17 öppna forskningsproblem som gymnasieelever får som uppgift att lösa. Den 17 öppna fysikproblemen publiceras på sensommaren/tidig höst och tanken är att gymnasieeleverna ska jobba med dessa problem under året. Många använder sitt IYPT-problem som gymnasiearbete. Uttagningen sker under våren då landslaget, vilka som ska representera Sverige i IYPT presenteras.

Säkerhets-SM sakerhetssm.se

Säkerhets-SM är en tävling inom cybersäkerhet, så kallad Capture The Flag (CTF), för gymnasieelever. Tävlingen fokuserar på problemlösning inom områdena programmering, kryptografi, binär exploatering, reverse engineering, webbsäkerhet och forensik. Man tävlar i lag om max tre personer och uttagningen äger rum under 48 timmar i mars eller april. Finalen äger rum i maj.

European Olympiad in Experimental Science (EOES) eoes.se

EOES är en naturvetenskaplig tävling för dig som går sista året i grundskolan eller första året i gymnasiet. EOES i Sverige fungerar som en uttagning till den europeiska olympiaden som anordnas i något europeiskt land varje år i april eller maj. Uttagningsprovet äger rum under hösten, vanligtvis vecka 45. De 27 bästa eleverna går till Sverigefinal där 6 personer väljs ut för att representera Sverige i den europeiska finalen av EOES.

NMC:s Kängurutävling ncm.gu.se/kanguru

Kängurutävlingen – Matematikens hopp är en matematiktävling för alla elever mellan förskoleklass till sista året på gymnasiet. Beroende på vilken mattekurs man läser deltar man i olika uttagningsprov med varierande svårighetsgrad. Tävlingen äger rum varje år i mars där eleverna under 60 minuter ska lösa 24 problem av varierande svårighetsgrad.

Bävertävlingen bebras.se

Databävern är en tävling i datalogiskt tänkande för barn och unga i åk 2-9 samt gymnasiet. Tävlingens mål är att på ett lekfullt sätt låta barn och unga bekanta sig med programmering, logiskt tänkande och problemlösning. Tävlingen hålls över internet och har totalt fem olika tävlingsklasser med olika svårighetsnivåer. Tävlingen genomförs vanligtvis mellan vecka 46 och vecka 49.

Iranian Geometry Olympiad igo-official.com

Iranska geometriolympiaden är en mattetävling för personer i årskurs 6 i grundskolan till årskurs 3 på gymnasiet. Det finns 3 olika svårighetsgrader beroende på årskurs man går i. Ung Vetenskapssport brukar arrangera tävlingen i Sverige. Skrivtiden är 4,5 timmar för dem som skriver intermediate eller advanced och 4 timmar för dem som skriver elementary.

Läger och sommarforskarskolor

Ovan nämnda tävlingar ger bra stimulans men en minst lika viktig aspekt för intresserade barn och ungdomar är att få socialt utbyte med andra intresserade elever. För barn med ett intresse för naturvetenskap, teknik och matematik finns därför diverse läger och sommarforskarskolor, se nedan.

Läger arrangerade av Ung Vetenskapssport ungvetenskapssport.se

Först och främst organiserar vi, Ung Vetenskapssport, årligen flera läger. De riktar sig framför allt till gymnasieelever (men även högstadieelever med motsvarande kunskaper är välkomna). För att inte missa våra evenemang, bli medlem här och följ oss på våra sociala medier facebook och instagram

Mattekollo mattekollo.se

Mattekollo är ett sommarläger för barn och ungdomar som är duktiga på och intresserade av matematik. På Mattekollo får deltagarna möjlighet att utveckla sina kunskaper och problemlösningsförmåga inom både matematik och programmering. Genom att blanda teori och praktik utvecklar man nya sätt att tänka. Våra läger riktar sig till de som innan sommaren har gått i årskurs 6-9 och gymnasiets årskurser 1 och 2. Det kostar att delta men finns möjlighet att söka finansiellt stöd.

Rays raysforexcellence.se

Rays är en sommarforskarskola som riktar sig till personer som läser andra året på gymnasiet och tycker en karriär inom naturvetenskap, teknik eller matematik verkar spännande. Rays äger rum under 4 veckor under sommaren och under dessa veckor får man som deltagare möjlighet att forska under handledning av en forskare på antingen KTH, Karolinska Institutet eller Stockholms Universitet. Att delta på Rays är helt gratis.

Rymdforskarskolan au.se/rymdforskarskolan

Rymdforskarskolan är en sommarforskarskola som riktar sig till personer som personer som går i 1:an eller 2:an på gymnasiet och tycker att astronomi och rymdforskning låter spännande! Rymdforskarskolan äger rum under 10 under sommaren på 4 olika städer i Sverige. Under Rymdforskarskolan får du ta del av föreläsningar inom astronomi och rymdteknik, träffa personer som delar ditt intresse för astronomi och rymdteknik samt utföra ett rymdtekniskt projektarbete. Hela programmet är gratis.

Sommarforskarskolan Forskarmöten sverigesungaakademi.se/2621.html

Sommarforskarskolan Forskarmöten är en svensk sommarforskarskola anordnad av Sveriges Unga Akademi. Sommarforskarskolan riktar sig till dig som precis gått ut eller precis ska börja årskurs 3 på gymnasiet. Under dagarna får deltagarna diskutera forskning med forskare, ta del av vetenskapliga presentationer, studiebesök, spel och utflykter. Sommarforskarskolan har plats för 25 personer och sista ansökningsdag 2023 är 5:e maj. År 2023 äger sommarforskarskolan rum i Abisko mellan 7-9 augusti.

KI:s sommarforskarskola utbildning.ki.se/sommarforskarskola

Karolinska Institutets sommarforskarskola är en sommarforskarskola som riktar sig till elever som går i 2:an eller 3:an på gymnasiet och tycker att forskning verkar spännande. Sommarforskarskolan äger rum under 7 veckor under sommaren (med 1 veckas ledighet). Det finns både biomedicinsk inriktning och inriktning mot bioinformatik och beräkningsbiologi. Det är gratis att delta

SU:s sommarforskarskola su.se

Stockholms Universitets sommarforskarskola är en sommarforskaskola som äger rum under 2 veckor på Stockholms Universitet. Sommarforskarskolan riktar sig till dig som går i tvåan på gymnasiet. Under sommarforskarskolan får man en doktorand på SU som handledare och på många skolor kan projektet använda som gymnasiearbete.

Forskarskolan i Karlskoga fsik.se

Forskarskolan i Karlskoga är ett naturvetenskapligt läger som vänder sig till dig som går andra året på ett naturvetenskapligt gymnasieprogram i Mellansverige. Fokus för forskarskolan ligger på kemi och life science. Föreläsningar av professorer och doktorander varvas med lekar och laborationer. Hela veckan är gratis.

Maths Beyond Limits mathsbeyondlimits.eu

Maths Beyond Limits (MBL) är ett internationellt matematikläger för unga begåvade matteentusiaster. MBL riktar sig främst till gymnasieelever och antagning sker bland annat genom ett antagningsprov. Lägret äger rum i Polen under 2 veckor på hösten (oftast i september). Fokus ligger på olympiadmatte och rekreationell matte. Det är gratis att delta i programmet.

PROMYS promys-europe.org

PROMYS, Program in Mathematics for Young Scientists, är ett sex veckor långt matematikläger som riktar sig till personer över 16 år som ännu inte börjat universitetet. Under programmet får du som deltagare lära dig vad matematik som vetenskap innebär och vad det betyder att forska i matematik. Bland annat får man upptäcka talteorin själv genom dagliga problemblad. Det finns tre olika upplagor av PROMYS: PROMYS i USA på Boston Universitet, PROMYS Europe på Oxford samt PROMYS India på Indian Institute of Science Banglore. Det kostar att delta.

RSI ungaforskare.se/stipendier/research-science-institute

Research Science Institute (RSI) är ett internationellt forskningsprogram på Massachusetts Institute of Technology (MIT) i Cambridge, USA. Programmet äger rum under 6 veckor under sommaren för personer som avslutat andra året på gymnasiet. Under programmet får man som deltagare forska inom valfritt naturvetenskapligt område under en personlig forskningsmentor. Som gymnasieelev på ett svenskt gymnasium ansöker du om stipendiet genom Unga Forskare. Som stipendiat är programmet helt gratis.


För universitetsstudenter

Vetenskapstävlingar

Vetenskapstävlingar är ett jättebra sätt att stöta på utmanande uppgifter och, om man tar sig till final, träffa andra ungdomar som delar ens intresse för vetenskap. Det är inte alla som gillar tävlingsmomentet men uppgifterna brukar vara roliga och vi rekommenderar alla som är intresserade att testa!

NCPC nordic.icpc.io

NCPC, Nordic Collegiate Programming Contest är en nordisk programmeringstävling för universitetsstudenter. Man tävlar i lag om tre personer och tävlingen äger rum på hösten, vanligtvis i början av oktober. Tävlingen fungerar som uttagning till NWERC, Northwestern Europe Regional Contest. Topplagen i NWERC får tävla i ICPC, International Collegiate Programming Contest.

IMC imc-math.org.uk

IMC, International Mathematics Competition for University Students, är en internationell tävling i matematisk problemlösning. Varje deltagande universitet får skicka studenter för att delta i tävlingen. IMC äger rum under sommaren.

International Physicists Tournament (IPT) iptnet.info

IPT är en internationell universitetstävling i experimentell fysik. Varje år publiceras 17 öppna forskningsproblem som universitetsstudenter ska lösa. Först sker en uttagning bland universiteten och högskolorna i Sverige och det bästa universitetet/högskolan får sedan representera Sverige i den internationella uttagningen som brukar äga rum i maj.

Swedish Coding Cup codingcup.se

Swedish Coding Cup är ett årslångt svenskt mästerskap i tävlingsprogrammering. Tävlingen består av flera deltävlingar, där dina fyra bästa resultat används som uttagning till SM-finalen dit de 15 bästa programmerarna kvalar. Tävlingsproblemen utmanar deltagarna med allt från enkla programmeringsövningar och algoritmiska kluringar till tunga implementationsproblem och avancerad matematik.

Läger och sommarforskarskolor

När det gäller läger och sommarforskarskolor för universitetsstudenter hänvisar vi främst till att ansöka att bli ledare för sommarforskarskolor och läger för gymnasie- och grundskoleelever. Det finns dock en del läger som är mer anpassade för universitetsstudenter. Dessa är ofta ämnesspecifika och därför är det svårt att lista alla. Här är några exempel vi i styrelsen stött på!

European Space Agency - ESA Education esa.int/Education

ESA Education anordnar varje år en lång rad träningspass och sommarforskarskolor inom allt från astrofysik till rymdteknik och satellitbygge. De flesta aktiviteterna riktar sig till studenter år 2-4 inom en teknisk eller naturvetenskaplig universitetsutbildning. Aktiviteterna är vanligtvis gratis och resor ersätts upp till en gräns. Boende och mat ingår normalt.

CERN Summer Student Programme cern.ch

CERN är världens störta forskningsanläggning för partikelfysik. De anordnar varje år ett långt sommarprogram för universitetsstudenter. Programmet är ämnesspecifikt och riktar sig till studenter i fysik, teknik eller matematik. Programmet är gratis och resor ersätts upp till en gräns. Ett stipendium på ca 1000 euro per månad erbjuds också för att hjälpa att täcka kostnader för boende och mat.


Organisationer och föreningar

Ung Vetenskapssport ungvetenskapssport.se

Vårt syfte är att skapa mötesplatser och träningsmöjligheter för problemlösningsintresserade ungdomar i Sverige. Ansök till arrangör eller föreläsare för våra läger här. Gå med i vår discordserver här.

Kodsport kodsport.se

En ungdomsförening med syftet att främja intresset och kunnandet inom IT, programmering och datasäkerhet. Gå med i kodsports discordserver här

Girls in STEM girlsinstem.se

En ungdomsförening med syftet att främja intresset för naturvetenskap, teknik, matematik och ingenjörsskap hos unga tjejer och icke-binära i hela Sverige. Gå med i Girls in STEMs discordserver här (OBS! Endast öppen för tjejer, ickebinära och transpersoner)

Unga Forskare ungaforskare.se

Ett förbund med syftet att främja ungas intresse för naturvetenskap, teknik och matematik samt deras roll i samhället. Har flera medlemsföreningar vilka du hittar här

Astronomisk Ungdom astronomiskungdom.se

Ett förbund för astronomiintresserade ungdomar. AU har flera medlemsföreningar på olika ställen i Sverige. Länk till Astronomisk Ungdoms discordserver finns här.

FORK Academy Fork Academy

En ideell förening som riktar sig mot barn och ungdomar med särbegåvning, det vill säga barn med unika förmågor och särintressen, men som inte trivs i ett vanligt klassrum. Verksamheten äger huvudsakligen rum i Linköping och består av föreläsningar, mentorsprogram och mötesplatser.

Matteklubbar Matteklubben Uppsala och Matteklubben Göteborg

Det finns matteklubbar på olika ställen i Sverige, bland annat i Uppsala och Göteborg men även online. Matteklubbarna riktar sig oftast till grundskoleelever.

Intize intize.org

En ideell förening som erbjuder gratis mentorskap där studenter ideellt hjälper andra att lära sig matematik. Vårt syfte är att inspirera till ett ökat intresse för samt öka kunskaperna i matematik och matematiskt tänkande.

Chalmers Coding Club codingclub.chs.chalmers.se

Chalmers Coding Club är en ideell förening på Chalmers. Verksamheten går huvudsakligen ut på att skapa tränings- och tävlingsmöjligheter samt mötesplatser för personer intresserade av tävlingsprogrammering. Länk till discordserver finns här

Code@LTH codeatlth.org

Code@LTH är en studentförening i Lund som uppmuntrar till kodglädje och hobbyprogrammering. Föreningen anordnar en blandning av olika event: föreläsningar, programmeringstävlingar, workshops med mera. Länk till discordserver finns här


Andra resurser

Hemsidor att öva matematik på: aops.com, www.mattebloggen.com, Project Euler, Eureka, MODS Discordserver

Hemsidor att öva programmering på: Kattis, Codeforces, Code Chef, At Coder, Advent of Code

Hemsidor för CTF (datasäkerhet): ctftime.org, picoctf.org


Copyright © Ung Vetenskapssport