Ung Vetenskapssport

Lösning Vecka 7

Vinkeln $\angle ABD$ är $90^{\circ}$, eftersom sträckan $DB$ hamnar på sträckan $AB$ om vi roterar rektangeln med hörn i $B$, $C$ och $D$ $90^{\circ}$ medurs kring $B$. På samma sätt hamnar sträckan $BD$ på sträckan $ED$ om vi istället roterar rektangeln $90^{\circ}$ medurs kring $D$, vilket ger att $\triangle BDE$ är likbent med $\angle BDE = 90^{\circ}$. Så $\angle DBE = 45^{\circ}$, och vi får att den sökta vinkeln är $\angle ABE = \angle ABD + \angle DBE = 90^{\circ} + 45^{\circ} = 135^{\circ}$.

drawing

Gå tillbaka till uppgiften här.


Copyright © Ung Vetenskapssport