Ung Vetenskapssport

Ung Vetenskapssports styrelse 2022


Nedan finner du information om alla våra styrelsemedlemmar. Vill du kontakta komma i kontakt med oss kan du skicka ett mail till styrelsen@ungvetenskapssport.se

Hugo Eberhard

Ordförande

Nicole Hedblom

Suppleant

Björn Magnusson

Ledamot

Linn Rydberg

Kassör

Julia Mårtensson

Vice Ordförande

Marcus Gehrmann

Ledamot

Manja Rönngren

Ledamot

Ruth Risberg

Ledamot

Sebastian Westerlund

Ledamot


Copyright © Ung Vetenskapssport 2021