Image

Styrelsen

Nedan finner du information om alla våra styrelsemedlemmar. Vill du komma i kontakt med oss kan du skicka ett mail till styrelsen@ungvetenskapssport.se

Stadgar
Julia Mårtensson

Julia Mårtensson

Ordförande

Erik Bryland

Erik Bryland

Kassör

Benjamin Verbeek

Benjamin Verbeek

Vice Ordförande

Hugo Eberhard

Hugo Eberhard

Ledamot

Kevin Haagensen Strömberg

Kevin Haagensen Strömberg

Ledamot

Jiachen Mi

Jiachen Mi

Ledamot

Sebastian Westerlund

Sebastian Westerlund

Ledamot

Ruth Risberg

Ruth Risberg

Ledamot


Copyright © Ung Vetenskapssport