Image

Styrelsen

Nedan finner du information om alla våra styrelsemedlemmar. Vill du komma i kontakt med oss kan du skicka ett mail till styrelsen@ungvetenskapssport.se

Stadgar

Julia Mårtensson

Ordförande

Benjamin Verbeek

Vice ordförande

Daniel Nordström

Kassör

Erik Bryland

Ledamot

Kevin Haagensen Strömberg

Kevin Haagensen Strömberg

Ledamot

Jiachen Mi

Ledamot

Klara Bragesjö Björkén

Ledamot

Ellinor Åhlander

Ledamot

Sebastian Westerlund

Suppleant (I)

Ruth Risberg

Suppleant (II)

Martin Wennberg

Suppleant (III)

Tidigare styrelser

2023
 • Julia Mårtensson - Ordförande
 • Erik Bryland - Kassör
 • Benjamin Verbeek - Vice Ordförande
 • Hugo Eberhard - Ledamot
 • Kevin Haagensen Strömberg - Ledamot
 • Jiachen Mi - Ledamot
 • Sebastian Westerlund - Ledamot
 • Ruth Risberg - Ledamot
 • Emilio Youssef - Ledamot (t.o.m. maj 2023)
2022
 • Hugo Eberhard - Ordförande
 • Linn Rydberg - Kassör
 • Marcus Gehrmann - Ledamot
 • Sebastian Westerlund - Ledamot
 • Julia Mårtensson - Ledamot
 • Björn Magnusson - Ledamot
 • Manja Rönngren - Ledamot
 • Ruth Risberg - Ledamot
2021
 • Hugo Eberhard - Ordförande
 • Linn Rydberg - Kassör
 • Nicole Hedblom - Ledamot
 • Björn Magnusson - Ledamot
 • Julia Mårtensson - Ledamot
 • Ellinor Jönson - Ledamot
 • Erik Amirell Eklöf - Ledamot
 • Marcus Gehrmann - Ledamot
 • Harun Gürhan - Ledamot
2020
 • Nicole Hedblom - Ordförande
 • Linn Rydberg - Kassör
 • Björn Magnusson - Ledamot
 • Ellinor Jönson - Ledamot
 • Erik Amirell Eklöf - Ledamot
 • Hugo Eberhard - Ledamot
 • Mattias Akke - Ledamot
2019
 • Nicole Hedblom - Ordförande
 • Linn Rydberg - Kassör
 • Tianfang Zhang - Ledamot
 • Lars Åström - Ledamot
 • Adam Pettersson - Ledamot
 • Teodor Bucht - Ledamot
 • Björn Magnusson - Ledamot
 • Måns Magnusson - Ledamot
2018
 • Måns Magnusson - Ordförande
 • Lars Åström - Kassör
 • Anton Grensjö - Ledamot
 • Tianfang Zhang - Ledamot
 • Nicole Hedblom - Ledamot
 • Linn Rydberg - Ledamot
2017
 • Johan Sannemo - Ordförande
 • Lars Åström - Kassör
 • Anton Grensjö - Ledamot
 • Lisa Lokteva - Ledamot
 • Martin Hesselborn - Ledamot
 • Måns Magnusson - Ledamot
 • Tianfang Zhang - Ledamot
2016
 • Lars Åström - Ordförande
 • Johan Sannemo - Kassör
 • Anton Grensjö - Ledamot
 • Lisa Lokteva - Ledamot
 • Martin Hesselborn - Ledamot
 • Måns Magnusson - Ledamot
 • Tianfang Zhang - Ledamot
2015
 • Föreningen grundas 2015-11-30! - Samma styrelse som 2016. Verksamhets- och räkneskapsår följde ej kalenderår vid den här tiden.

Copyright © Ung Vetenskapssport