Bli Medlem!

Föreningens viktiga beståndsdel är dess medlemmar. Det är medlemmarna som är delaktiga i föreningens verksamhet, och det är för medlemmarna som föreningen finns. Fler medlemmar för föreningen är bara bra: vi får mer bidrag och fler personer får en möjlighet att ta del av vår verksamhet!

Att bli medlem är helt gratis. Som medlem får du ta del av vår verksamhet, och vi kommer även skicka utskick till dig om våra aktiviteter.

Notera att föreningens målgrupp för medlemmar är ungdomar. Till nästa årsmöte håller styrelsen på att ta fram förslag på stödmedlemskap för folk som vill stödja verksamheten men känner sig för gamla. För att vara bidragsgrundande krävs att man är högst 25 år, men det är självfallet ingen strikt gräns för ungdomlighet.