Under två läsår har Ung Vetenskapssport arrangerat Linköpingslägret i matematik. Lägret drevs innan föreningens bildande med vårt föräldraförbund, Riksförbundet för Vetenskapssport, som inkubator. Deltagarna spendererar tre dagar i Linköping fulla av föreläsningar, problemlösning och en avslutande ”mattebattle”. En mattebattle är en tävlingsform där två eller tre lag löser uppgifter under en förberedelseperiod, och sedan utmanar varandra att presentera lösningar till uppgifterna. Poäng ges sedan till lagen beroende på hur fullständig presentationen var, samt hur bra det opponerande laget var på att upptäcka misstag i lösningen.

Ledare på årets läger var sju före detta deltagare i matematik-OS (International Mathematical Olympiad) som tillsammans har två silver och fem brons från IMO. Under lägret fick deltagarna även chansen att träffa Hans Rullgård – Sveriges senaste IMO-guldmedaljör.

Se bilder från matematiklägret i Linköping 11-13/12 2015

Nedan finns föreläsningsanteckningar som föreläsarna använde under sina lektionspass. Gå gärna in och kolla på dem för att repetera vad som gicks igenom eller bara för att hitta inspiration till att jobba vidare själv!

SMT2: Propp (Lars Åström)

SMT1: Talteori (Lars Åström)

Uppgifter till problemlösningspass

Nedan finns tävlingsuppgifterna från de olika grupperna. Det finns många bra och lärorika problem som du kan testa själv. IMO är de svåraste problemen, NMC är något enklare än IMO och SMT-problemen är något enklare än NMC. SMT 1 och SMT 2 är på ungefär samma svårighetsnivå.

Tävlingsproblem (IMO)

Tävlingsproblem (NMC)

Tävlingsproblem (SMT 1)

Tävlingsproblem (SMT 2)