Ung Vetenskapssport håller just nu på att dra igång ett antal temahelger i matematik i Sverige för högstadie- och gymnasieelever. I februari och mars hölls temahelger inom kryptografi i Stockholm respektive Lund och förhoppningen är att ytterligare en helg ska hållas på båda ställena under våren 2016.

Kryptografins Matematik – Stockholm

Årets första helg arrangerades i Stockholm den 20-21 febrauari 2016 på Kungliga Tekniska Högskolan, tillsammans med Institutionen för Matematik, för högstadie- och gymnasieelever. Helgen handlade om talteori, den matematik som underbygger större delen av den moderna kryptografin. Evenemagnet sponsrades av KTH och Stockholms matematikcentrum. Totalt deltog drygt 80 elever i temahelgen.

Kryptografins Matematik – Lund

Den 12-13 mars 2016 höll vi ännu en kryptografihelg, denna gången på Lunds Tekniska Högskola, för högstadie- och gymnasieelever. Totalt deltog 30 elever.