Ung vetenskapssport bedriver lägerverksamhet för att utbilda ungdomar inom problemlösning och vetenskapssport samt bidra till ett utbyte av kontakter och idéer inom de vetenskapliga disciplinerna. Det huvudsakliga målet med lägren är att man ska träffa likasinnade och tillsammans utveckas som vetenskapstävlanden.

Linköpingsläger

Tillsammans med Linköpings Universitet driver vi varje år en serie läger i universitets lokaler i Linköping. Målet med Linköpingslägrena är att låta Sveriges bästa ungdomar i olika discipliner få en chans att utvecklas genom undervisning av några av de bästa unga problemlösare vi har.

Vi har tidigare endast drivit Linköpingslägret i matematik, men kommer under våren 2016 att utöka Linköpingslägret till programmering (tillsammans med SM i programmering). Våren 2017 är målet att även starta upp Linköpingsläger i kemi, biologi och lingvistik. Om du känner att du har kunskaper du vill bidra med i samband med anordningen av ett sådant läger kontakta problem@ungvetenskapssport.se.

Inledningsvis har målgruppen för lägren varit begränsad till finalister i de nationella tävlingarna inom respektive vetenskapssport samt i mån av plats andra elever från deltagarnas skolor. I framtiden hoppas föreningen på att utöka lägren och göra de tillgängliga för alla.

Matematiklägret

Både Linköpingslägret och föreningen har sitt ursprung i ett matematikläger som anordnades i början av 2015, i första hand som träning för finalisterna i Skolornas Matematiktävling. Lägret hade då 25 deltagare. Årets läger arrangerades den 11-13 december 2015, denna gång med 38 deltagare. Inne på matematiklägersidan finns länkar till bilder och föreläsningsanteckningar. Gå gärna in där för att se vad vi gör på våra läger!

Programmeringslägret

I mars anordnades det första programmeringslägret i Ung Vetenskapssports regim i samarbete med SM i programmering. De som var inbjudna till lägret var i första hand finalister från finalen i SM i programmering och därefter fick deltagarnas skolor chansen att skicka fler elever.