Image

Fysik- och astronomiläger

Ett nationellt helgläger för intresserade gymnasieungdomar!

Anmälan 2024

Fysik- och astronomilägret kommer 2024 arrangeras i två upplagor med 70 platser på varje. Anmälan hittar du här!

Uppsala den 26/9-29/9

Göteborg den 7/11-10/11

En poster som du gärna får skriva ut och sätta upp på skolan hittar du här!

I höst är det dags för tredje upplagan av Sveriges största fysik- och astronomiläger med fokus på träning inför tävlingar som Wallenbergs Fysikpris och Astronomiolympiaden! I år har vi två läger: ett i Uppsala och ett i Göteborg. Kanske blir du Sveriges nästa representant i den Internationella Fysikolympiaden eller Astronomiolympiaden?

Lägret riktar sig till intresserade och ambitiösa gymnasieelever, främst de som går naturvetenskaps- eller teknikprogrammet. Inga förkunskaper utöver ett stort intresse och att ha påbörjat en första gymnasiekurs i fysik eller motsvarande förväntas. I programmet ingår bland annat föreläsningar, laborationer, räkneövningar, lektionspass och många sociala aktiviteter!

Förvänta dig att lära dig mer om allt ifrån stjärnors livscykler till Lagrangemekanik, elektromagnetism och kvantfysik! Nytt för i år är att alla deltagare till viss del kommer att få välja mellan fysik- och astronomiföreläsningar, beroende på vilket ämne de är mest intresserade av. Mer information om detta kommer närmare inpå lägret.

Deltagaravgiften är i år 700 kr. I avgiften ingår mat, boende och samtliga resor under programmets gång. Deltagare ansvarar själva för resa till och från staden där lägret hålls. Tips: gymnasieskolor kan ofta sponsra deltagaravgiften, så hör med din skola! I annat fall är det möjligt att söka finansiellt stöd från Ung Vetenskapssport. Se ansökningsformuläret för mer information.

Vid frågor kontakta fa-lager@ungvetenskapssport.se

2024 års arrangörsgrupp består av: Alvin Palmgren, Isak Fleig, Ellen Pelander, Gabriel Bergens

Mer om lägret

Gruppbild från 2022 års fysik- och astronomiläger

Fysik- och astronomiläger grundades år 2022 och det första lägret gick av stapeln i september samma år på Chalmers i Göteborg. År 2023 var lägret tillbaka men nu i två upplagor och med nästan dubbelt så många deltagare totalt. Lägret är ett träningsläger för gymnasieelever som är intresserade av fysik och astronomi och målet är att erbjuda utmaningar utöver vad gymnasieskolan kan erbjuda. Det finns ett särskilt fokus på att lägga grunden för vidare möjligheter, till exempel deltagande i tävlingar som Wallenbergs fysikpris och Astronomiolympiaden. Lägret anordnas normalt en torsdag till söndag i en svensk universitetsstad. Tidigare har 70 deltagare och cirka 20 ledare deltagit på varje läger, boende har skett gemensamt på hotell och logi samt alla måltider ingår normalt i deltagaravgiften.

Lägret arrangeras av ideellt engagerade ungdomar och är ett av flera läger som arrangeras inom förbundet Ung Vetenskapssport. Lägret drivs helt ideellt och utan vinstintresse.

Sponsorer och samarbetspartners

För att kunna hålla nere deltagaravgiften och låta så många som möjligt delta på våra läger är vi beroende av sponsorer och samarbetspartners. Vi är väldigt tacksamma för allt stöd vi får. Om du eller ditt företag är intresserade av att sponsra eller samarbeta med oss, kontakta oss gärna på fa-lager@ungvetenskapssport.se

Ett stort tack till våra sponsorer och samarbetspartners:


Copyright © Ung Vetenskapssport