Ung Vetenskapssport

Kallelse till höstårsmöte

01 Nov 2021

Hej medlem i Ung Vetenskapssport!

Måndagen den 22 november kommer vi hålla höstårsmöte klockan 20.00 i röstchatten som heter General på vår Discord. Du kan gå med i servern här.

Om du vill lämna in en motion måste du senast den 14 november skicka denna till styrelsen på styrelsen@ungvetenskapssport.se.

Vi kommer under mötet bland annat välja nästa års styrelse. Om du vill kandidera, maila i så fall vår valberedning på valberedning@ungvetenskapssport.se.

Handlingar till mötet kommer skickas ut per mail senast en vecka innan mötet.


Copyright © Ung Vetenskapssport