Ung Vetenskapssport

Veckans problem 5

01 Aug 2020

Vecka 5

En groda som sitter ett steg åt vänster och två steg uppåt i ett $4\times4$-gitter påbörjar en följd hopp. Hoppens riktning väljs slumpvis till nån av grodans fyra närmaste gitterpunkter. Följden slutar när grodan når någon av gittrets yttersta punkter. Vad är sannolikheten att följden slutar på de tre nedersta eller de tre översta gitterpunkterna?

drawing

Klicka här för att se en lösning!


Copyright © Ung Vetenskapssport