Ung Vetenskapssport

Veckans problem 4

25 Jul 2020

Vecka 4

Denna veckan finns två delproblem.

(a) Hitta ett positivt heltal $a$ så att $n^6 + a$ inte är ett primtal för några heltal $n$.

(b) Hitta ett positivt heltal $a$ så att $n^4 + a$ inte är ett primtal för några heltal $n$.

Klicka här för att se en lösning!


Copyright © Ung Vetenskapssport