Ung Vetenskapssport

Veckans problem 3

18 Jul 2020

Vecka 3

Givet är ett positivt heltal \(N\). Det visar sig att ekvationen \(\frac{1}{x} + \frac{1}{y} = \frac{1}{N}\) har exakt \(2005\) positiva heltalslösningar \((x,y)\). Visa att \(N\) är en kvadrat!

Klicka här för att se en lösning!


Copyright © Ung Vetenskapssport