Föreningens högsta beslutande organ är årsmötet. Detta hålls årligen, och här väljer alla föreningens medlemmar styrelse, bestämmer vilken verksamhet föreningen ska ha under nästkommande år, beslutar om budget och annat. Som medlem har man rösträtt på årsmötet, och det är alltså ett ypperligt tillfälle att påverka föreningens riktning.

Förtroendeval

Om du vill söka till en förtroendepost inom föreningen kan du skicka ett mail till vår valberedning på val@ungvetenskapssport.se. Bifoga en beskrivning av dig själv och varför just du passar inom föreningen. Inför årsmötet kommer valberedningen att förbereda ett förslag till de förtroendeposter föreningen har, och under mötet kommer medlemmarna ta ställning till förslaget.

Förslag

Senast två veckor innan årsmötet kan du skicka in förslag som du vill ska tas upp på årsmötet. Dessa ska skickas till sekreteraren på sekreterare@ungvetenskapssport.se. I förslaget bör det ingå en text som beskriver bakgrunden till ditt förslag, samt argumentation för varför förslaget är bra. Förslaget i sig formulerar du som satser på formen jag yrkar att: ….. Under årsmötet kommer dessa förslag tas upp och avgöras genom omröstning av medlemmarna.

Tidigare möten

2015

Föreningen grundades under det konstituerande årsmötet den 31 november 2015.

Möteshandlingar 2015

Protokoll 2015