Ung Vetenskapssport kommer även detta läsår att arrangera det årliga mattelägret i Linköping. Lägret är till för elever som är extra intresserade av problemlösning och i synnerhet problemlösning inom matematik. Liknande läger har hållits 2015 och 2016 med väldigt lyckat resultat, och därför vill vi fortsätta hålla detta läger där duktiga matematikelever får träffa likasinnade och tillsammans utveckla sitt intresse.

Marko Proloscic, Nicole Hedblom och Joakim Blikstad kämpar med kluriga problem i den avslutande tävlingen

Bild från förra årets läger där Marko Proloscic, Nicole Hedblom och Joakim Blikstad kämpar med kluriga problem i den avslutande tävlingen.

Vi rekommenderar att alla som kvalificerade sig till SMT-finalen deltar, men även andra elever som hoppas kvalificera sig för SMT-finalen i framtiden eller bara har ett genuint matematikintresse man vill utveckla får delta. Det är ett ypperligt tillfälle att bli inspirerad av äldre, tidigare tävlingsmatematiker, utveckla sin problemlösningsförmåga och knyta band till andra duktiga matematiker över hela landet. En viktig del är mötena, elever från alla delar av Sverige får mötas och utvecklas tillsammans – samtidigt får man undervisning av några av Sveriges mest framgångsrika tävlingsmatematiker de senaste åren.

Axel Lokrantz och Ann-Sofie Rajala hjälps åt att lösa ett geometriproblem på förra årets läger.

Axel Lokrantz, Ann-Sofie Rajala och Louise Westin hjälps åt att lösa ett geometriproblem på förra årets läger. I bakgrunden: Adam Pettersson.

Intresserade elever, som inte fått erbjudande från sin egen skola att delta, får gärna kontakta oss – så kan vi diskutera om lägret kommer vara på rätt nivå. Målet är givetvis att många ska kunna delta, men nivåskillnaden mellan där man är just nu och där föreläsningarna kommer ligga får inte vara för stor.

Även föreläsarna, som är före detta matematikolympiaddeltagare, Martin Hesselborn och Lisa Lokteva löste uppgifter under förra årets Linköpingsläger.

Även föreläsarna, som är före detta matematikolympiaddeltagare, Martin Hesselborn och Lisa Lokteva löste uppgifter under förra årets Linköpingsläger.

Här kan ni finna inbjudan till matematiklägret.

Ansvariga för lägret och alla frågor om lägret kommer Tianfang Zhang och Lars Åström att vara. Har du några som helst frågor, tveka inte över att kontakta oss antingen genom att maila (tianfang.zhang@ungvetenskapssport.se eller ordforande@ungvetenskapssport.se) eller genom att ringa på 0767103978(Tianfang) eller 0734304132(Lars).