Intervju: Jana Madjarova

Jana Madjarova är biträdande professor i matematik och programansvarig för civilingenjörsprogrammet Teknisk fysik vid Chalmers. Hon tillverkar varje år provfrågor till matematikdelen av Matematik- och fysikprovet – ett alternativt antagningsprov till vissa utbildningar vid Chalmers och KTH. Dessutom är hon ordförande i tävlingskommittén för Skolornas matematiktävling (SMT), som är matte-SM för gymnasiet. Hon har fått [...]